• 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
กลุ่มบริษัท โอเอส
กลุ่มบริษัท โอเอส ได้ขยายกิจการ และดำเนินการอย่างเติบโตและมั่นคง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจร (Turnkey Project) โดยการรวมกลุ่มของ 5 บริษัท
 
 
 
 
PROJECTS REFERENCE
2017-10-20
NEWS & ACTIVITIES
2017-10-20
กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานระว่างกลุ่มบริษัท โอเอส โดยจัดแบบเรียบง่าย ณ.สนามเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

2017-10-20
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทาง Tesco Lotus ได้เข้า RWA งานปรับปรุงเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม 

OUR CUSTOMER
OS GROUP COMPANY LIMITED.
28 Phokaew Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel.: 0-2138-8557–60 Fax: 0-2138-8556
Email:osgroup919@osgroupth.com
LOGIN FOR STAFF ONLY
COPYRIGHT © 2017 OS GROUP CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.